Ľahký krok pre zdravé žily.

Cvičenia pre nohy

Cvičenie 1

Cvičenia pre nohy

Držte nohy spolu, zdvihnite sa na špičky a potom pomaly späť položte päty až na zem. Opakujte 20x.

Cvičenie 2

Cvičenia pre nohy

Postavte sa prstami na hrubú knihu, držte nohy spolu a zdvihnite sa na špičky. Pomaly položte päty späť na zem. Opakujte 20x.

Cvičenie 3

Cvičenia pre nohy

Postavte sa na špičky a urobte niekoľko krokov. Po krátkej prestávke opakujte.

Cvičenie 4

Cvičenia pre nohy

Urobte niekoľko krokov po pätách. Znovu opakujte po krátkej prestávke.

Cvičenie 5

Cvičenia pre nohy

Postavte sa rovno, tak aby boli nohy zarovno bokov. Striedavo dvíhajte jednu pätu zo zeme, podržte ju krátko a potom vráťte nohu na podlahu. Opakujte 10x s každou nohou.

Cvičenie 6

Cvičenia pre nohy

Kráčajte ako bocian – striedavo dvíhajte kolená do 90 stupňového uhla. Ešte efektívnejšie to bude ak sa zároveň postavíte na špičku. Urobte niekoľko krokov a potom si oddýchnite a opakujte.

Cvičenie 7

Cvičenia pre nohy

Ľahnite si na chrbát, podoprite si kríže rukami. Zdvihnite si obe nohy do vzduchu a robte nimi nožnicovité pohyby. Opakujte 10 – 15x oboma nohami.

Cvičenie 8

Cvičenia pre nohy

Ľahnite si na chrbát, podoprite si kríže rukami. Bicyklujte nohami vo vzduchu po dobu 30 sekúnd. Opakujte toto cvičenie dovtedy, kým vládzete.

Cvičenie 9

Cvičenia pre nohy

Ľahnite si na chrbát, podoprite si kríže rukami. S mierným ohnutím kolena zdvíhajte a pokladajte nohu. Opakujte aj druhou nohou. Opakujte 10x s každou nohou.

Krka, d. d.

Všetky práva vyhradené. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto